Return to NSFS

Bo Lindell-pristagare

Kriterier och ordningsregler för val av Bo Lindell-pristagare

Kriterier

Till Bo Lindell-pristagare kan utses en person som sällskapet önskar ge sitt erkännande för sina stora förtjänster inom strålskyddsområdet genom att under många år ha främjat ett gott strål-skydd teoretiskt och/eller praktiskt eller som i övrigt på ett betydelsefullt sätt främjat sällskapets ändamål.

Ordningsregler

Ordförandelandets styrelse nominerar en person, som inte ska vara medlem från det egna landet, genom en skrivelse och som tillkännages för de övriga nordiska ländernas styrelser minst 15 månader före det Ordinarie Mötet.

Övriga länders styrelser ska inom tre månader inkomma med synpunkter på förslaget, tillstyrka eller inkomma med ytterligare förslag, vilka ska vara motiverade i skrivelse.

Bo Lindell-pristagare beslutas därefter av styrelsen i ordförandelandet.

Ordföranden kontaktar den tilltänkte personen och efterhör om denne accepterar erbjudandet om Bo Lindell-priset.

Bo Lindell-pristagaren får äran att ge det första föredraget under konferensen i samband med det Ordinarie Mötet, i valfritt ämne inom strålskyddsområdet. Bo Lindell-pristagaren tilldelas också ett diplom.

Sällskapet ger reseersättning med lågprisalternativ, bjuder på konferensavgiften och eventuell logikostnad.

Ovanstående är beslutat på det Nordiska styrelsemötet i Rättvik 2005-08-28

image_pdfimage_print