NSFS

Nordisk selskap for strålevern ble dannet i 1964, og selskapet representerer et nordisk forum for utveksling av kunnskap og erfaringer innen strålevern i forhold til ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Dette omfatter bl.a strålevern for arbeidstagere, pasienter som utsettes for stråling innen diagnostikk og terapi samt beskyttelse av allmennheten. For mer informasjon om selskapet se her.

image_pdfimage_print