1

NSFS

Historie

Nordisk selskap for strålevern (NSFS) ble etablert 10. juni 1964 i Stockholm, Sverige, på initiativ fra professor Rolf Sievert. Sievert arrangerte det første møtet i selskapet med deltagere som var aktive innen strålevernsarbeid i de nordiske landene (Danmark; Finland, Island, Norge og Sverige). Allerede samme året ble selskapet medlem av IRPA (the International Radiation Protection Association). NSFS første konferanse ble holdt i Stockholm i 1966. Deretter har det blitt holdt konferanser i Oslo (1968), København (1971), Helsinki (1974), Visby (1977), Reykjavik (1981), København (1984), Mariehamn (1987), Ronneby (1990), Kristiansand (1993), Reykjavik (1996), Skagen (1999), Åbo (2002), Rättvik (2005), Ålesund (2008), Reykjavik (2011) og Roskilde (2015). Neste møte vil bli holdt i Helsinki i juni 2019.

Formål

Selskapets primæroppgave er å være et nordisk forum for å legge til rette for utvikling av og for å spre kunnskap om strålevern. Dette inkludere bl.a. strålevern for yrkeseksponerte, stråleterapipasienter, pasienter som gjennomgår røntgenundersøkelser og allmennheten generelt. I arbeidet med å oppfylle dette målet arrangerer NSFS konferanser for de nordiske landene der medlemmer kan møtes og utveksle tanker, informasjon og kunnskap. Konferansene holdes hvert 4. år. Temaene på konferansene favner bredt og programmet er satt sammen av vitenskapelige presentasjoner og inviterte foredragsholdere. Ved behov organiseres også mindre møter med spesifikke tema. Gjennom medlemskapet i IRPA er NSFS forbundet med det internasjonale nettverket av strålevernsorganisasjoner.