Tilbake til NSFS

Medlemskap

Personer med interesse for eller som jobber med problemstillinger innen strålevern og som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige eller andre land, kan tas opp som ordinært medlem dersom de blir anbefalt av to medlemmer i NSFS. Forutsetninger for å bli tatt opp som medlem er at man enten gjennom universitetsutdannelse, høyskoleutdannelse, spesifikke studier eller arbeidserfaring har oppnådd kunnskap og erfaring som er konsistent med det overordnede formålet til NSFS. Styret i NSFS beslutter om en person kan bli tatt opp som medlem.

Medlemsavgift

  • For perioden 2016 – 2019 er medlemsavgiften 40 euro.
  • Nye medlemmer betaler 1/3 av ordinær medlemsavgift for den første medlemsperioden.
  • For pensjonerte medlemmer er det gratis å være medlem, forutsatt at styret i NSFS har mottatt en melding om at den det gjelder er blitt pensjonert.
  • Æresmedlemmer er fritatt fra å betale medlemsavgift.

Søknadsskjema
Søknadsskjema medlemskap
Søknaden sendes til NSFS sekratariat; secretary@nullnsfs.org

image_pdfimage_print