Tilbage til NSFS – Nordisk selskab for strålebeskyttelse

Medlemskab

Personer, som er interesserede i eller virksomme inden for strålebeskyttelsesområdet i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt andre lande, kan optages som ordinære medlemmer, hvis de anbefales af to nuværende medlemmer. Som baggrund for optagelse forventes, at man enten gennem universitetsuddannelse eller gennem faglige aktiviteter har opnået viden og erfaring, som er i overensstemmelse med formålet med NSFS. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af ordinære medlemmer.

Kontingent

  • For perioden 2016-2019 er kontingentet 40 euro
  • Nye medlemmer betaler 1/3 af det ordinære kontingent for perioden
  • Pensionerede medlemmer fritages fra kontingent, hvis de giver bestyrelsen skriftlig besked om pensionering
  • Hædersmedlemmer er fritaget fra kontingent

Ansøgning om medlemskab:
Blanket til ansøgning

Ansøgning sendes til selskabets sekretær, secretary@nullnsfs.org

image_pdfimage_print