1

NSFS – Nordisk selskab for strålebeskyttelse

Historie

Nordisk selskab for strålebeskyttelse blev grundlagt 10. juni 1964 i Stockholm. Initiativet kom fra professor Rolf Sievert. Han arrangerede det stiftende møde, hvor der deltog strålebeskyttelsesfolk fra alle de nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige). Samme år blev selskabet medlem af IRPA (Den internationale strålebeskyttelsesorganisation, International Radiation Protection Association). I 1966 blev det første ordinære møde afholdt i Stockholm. Senere møder er afholdt i Oslo (1968), København (1971), Helsinki (1974), Visby (1977), Reykjavik (1981), København (1984), Mariehamn (1987), Ronneby (1990), Kristiansand (1993), Reykjavik (1996), Skagen (1999), Turku (2002), Rättvik (2005), Ålesund (2008), Reykjavik (2011) and Roskilde (2015). Det næste møde vil blive afholdt i Helsinki i juni 2019.

Formål

Selskabets primære opgave er at fungere som et nordisk forum for udveksling af viden og erfaring inden for strålebeskyttelse. Dette omfatter beskyttelse af arbejdstagere såvel som patienter udsat for stråling i forbindelse med diagnostik eller terapi samt beskyttelse af befolkningen. For at opfylde ​​denne opgave afholder selskabet regelmæssige møder (konferencer) i de nordiske lande, hvor medlemmerne kan møde hinanden og udveksle erfaringer. Der holdes regelmæssige møder hvert fjerde år (indtil 2011 hvert tredje år). Konferencerne har et omfattende program af videnskabelige foredrag og indbudte talere. Hvor der er behov og mulighed for det, afholdes også mindre møder om specifikke emner. Gennem medlemskab af IRPA er selskabet forbundet med netværket af strålingsbeskyttelsesselskaber.