1

NSFS – Nordiska Sällskapet för Strålskydd

Historia

Det Nordiska Sällskapet för Strålskydd grundades den 10e juni 1964 på initiativ av professor Rolf Sievert. Han arrangerade det första mötet som inkluderade aktiva personer inom strålskydd från samtliga nordiska länder (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige). Redan samma år blev föreningen medlem av IRPA (Internationella Strålskyddsorganisationen). Det första årsmötet (konferens) hölls i Stockholm 1966. Där efter har årsmöten hållits i Oslo (1968), Köpenhamn (1971), Helsingfors (1974), Visby (1977), Reykjavik (1981), Köpenhamn (1984), Mariehamn (1987), Ronneby (1990), Kristiansand (1993), Reykjavik (1996), Skagen (1999), Åbo (2002), Rättvik (2005), Ålesund (2008), Reykjavik (2011) och Roskilde (2015). Nästa möte kommer att hållas i Helsingfors i juni 2019.

 

Mål

Föreningen är inriktad på utveckling och spridning av kunskap och erfarenheter inom skydd mot joniserande- och icke-joniserande strålning. Detta omfattar bl.a. strålskydd för arbetstagare, patienter som exponeras med strålning i samband med undersökningar eller terapier samt strålskydd för allmänheten. Detta arbete sker huvudsakligen genom att arrangera årsmöten (konferenser) tillsammans med de nordiska länderna, där medlemmarna kan mötas och utbyta synpunkter och information. Dessa möten arrangeras vart fjärde år. Omfattningen är i allmänhet bred och presentationer kan ges av inbjudna föreläsare. Om det behövs och anses praktiskt kan mindre möten arrangeras inom specifika områden. Föreningen är ansluten till den Internationella Strålskyddsorganisationen genom sitt medlemskap i IRPA.