NSFS – Nordiska Sällskapet för Strålskydd

Historia

Det Nordiska Sällskapet för Strålskydd grundades den 10e juni 1964 på initiativ av professor Rolf Sievert. Han arrangerade det första mötet som inkluderade aktiva personer inom strålskydd från samtliga nordiska länder (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige). Redan samma år blev föreningen medlem av IRPA (Internationella Strålskyddsorganisationen). Det första årsmötet (konferens) hölls i Stockholm 1966. Där efter har årsmöten hållits i Oslo (1968), Köpenhamn (1971), Helsingfors (1974), Visby (1977), Reykjavik (1981), Köpenhamn (1984), Mariehamn (1987), Ronneby (1990), Kristiansand (1993), Reykjavik (1996), Skagen (1999), Åbo (2002), Rättvik (2005), Ålesund (2008), Reykjavik (2011) och Roskilde (2015). Nästa möte kommer att hållas i Helsingfors i juni 2019.

 

Mål

Föreningen är inriktad på utveckling och spridning av kunskap och erfarenheter inom skydd mot joniserande- och icke-joniserande strålning. Detta omfattar bl.a. strålskydd för arbetstagare, patienter som exponeras med strålning i samband med undersökningar eller terapier samt strålskydd för allmänheten. Detta arbete sker huvudsakligen genom att arrangera årsmöten (konferenser) tillsammans med de nordiska länderna, där medlemmarna kan mötas och utbyta synpunkter och information. Dessa möten arrangeras vart fjärde år. Omfattningen är i allmänhet bred och presentationer kan ges av inbjudna föreläsare. Om det behövs och anses praktiskt kan mindre möten arrangeras inom specifika områden. Föreningen är ansluten till den Internationella Strålskyddsorganisationen genom sitt medlemskap i IRPA.

image_pdfimage_print

Medlemskap

Till ordinarie medlem kan väljas envar inom strålskyddsområdet intresserad och verksam person från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt annat land, som föreslagits av två medlemmar. Som kvalifikation för inval förutsättes antingen utbildning vid universitet eller högskola eller genom specialstudier och praktisk verksamhet förvärvade kunskaper och erfarenheter, i båda fallen avseende något av de arbetsområden, …

Kontakta

Stadgar

Stadgar för Nordiska sällskapet för strålskydd (Nordic Society for Radiation Protection) Antagna vid konstituerande sammanträde i Stockholm den 10 juni 1964 och förändrade i Köpenhamn den 19 augusti 1971, i Visby den 6 september 1978, i Ronneby den 31 augusti 1990, i Skagen den 26 augusti 1999 samt i Åbo den 26 augusti  2002.   …

IRPA

NSFS has been a member of IRPA (the International Radiation Protection Association) since 1964. IRPA Executive Council Report for the term 2012-2016 News bulletins from IRPA – since the spring of 2014: IRPA Bulletin 16 – January 2018 IRPA Bulletin 15 – November 2017 IRPA Bulletin No 14 – July 2017 IRPA Bulletin No 13 …