1

NSFS

Nordisk selskab for strålebeskyttelse blev dannet i 1964, og selskabet repræsenterer et nordisk forum for udveksling af kundskaber og erfaring inden for strålebeskyttelse i forhold til ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Dette omfatter bl.a. strålebeskyttelse for arbejdstagere, patienter som udsættes for stråling inden for diagnostik og terapi samt beskyttelse af befolkningen.
Her kan du finde mere information om selskabet.